2015/09/15

Dropboxで同期させてるDay Oneのエントリが増殖した

Day One/Journal.dayone/entries の下にエントリが1ファイルずつ存在しているが、
以下のように同じファイルが増殖してた。

4619D4A8395F4163B3CDA61BD40FB1F8 (1).doentry
4619D4A8395F4163B3CDA61BD40FB1F8 (2).doentry
4619D4A8395F4163B3CDA61BD40FB1F8 (3).doentry
4619D4A8395F4163B3CDA61BD40FB1F8.doentry

以下のコマンドで適当に削除して、再同期することで治った

cd ~/Dropbox/アプリ/Day\ One/Journal.dayone/entries
find . -type f -name '*(*' -print0 | xargs -0 rm -f

1 件のコメント:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Sở Dương híp mắt, hắn cẩn thận khống chế “khí toàn” (luồng khí xoáy xoắn ốc) trong cơ thể. Đang được nuôi dưỡng, xoay tròn trong đan điền, dường như thanh “Cửu Kiếp kiếm” trở thành vật trung tâm. Khí toàn trong đan điền Sở Dương quanh quẩn quay xung quanh nó chín vòng tuần hoàn, rồi nhanh như ánh chớp lao ra khỏi đan điền xông vào kinh mạch. Chúng mang theo khí thế sắc bén nhanh chóng lướt đi trong kinh mạch!

  Từng bước tăng cường, sau khi luân chuyển chín vòng tuần hoàn trong kinh mạch, nó đã biến thành một luồng chân khí mênh mông cuồn cuộn. Sở Dương hơi dụng tâm một chút, nó liền thoát khỏi con đường tuần hoàn của Vũ Đồ, ngang nhiên tiếp tục tiến lên, xung phá nút thắt của quỹ đạo Vũ Sĩ!

  Rầm!

  Sở Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể chợt vang lên một tiếng nổ thật lớn như sét đánh, làm toàn thân hắn run rẩy kịch liệt!

  - Phù!
  Cả miệng lẫn mũi đều đồng thời phun ra máu tươi, sắc mặt Sở Dương đỏ ké.

  返信削除